Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η Διεύθυνση Σπουδών υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο των Σχολών του Ιδρύματος συντονίζοντας θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αποτελεί το επιτελικό όργανο του Ιδρύματος σε θέματα σπουδών. Αποτελεί  σημείο αναφοράς εξωτερικών παραγόντων όταν απευθύνονται στο ίδρυμα για θέματα σπουδών πχ παροχή στατιστικών στοιχείων φοιτητών και σπουδών στο αρμόδιο Υπουργείο, διεκπεραίωση δικαστικών αποφάσεων εγγραφής φοιτητών στο ΕΜΠ κλπ. Τέλος η Διεύθυνση Σπουδών περιλαμβάνει την εκδοτική και τυπογραφική δραστηριότητα του Ιδρύματος, συγκεντρώνοντας την ύλη για την εκτύπωση των διδακτικών βιβλίων και άλλων εκδόσεων του Ιδρύματος και στοχεύοντας στην συνολική ή μερική κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Ιδρύματος και συγκροτείται από τα Τμήματα:

 α) Προπτυχιακών Σπουδών
 β) Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας
 γ) Εκδόσεων και Τυπογραφείου

Επίσης στη Διεύθυνση Σπουδών ανήκουν οι Γραμματείες των Σχολών καθώς και οι παρακάτω Μονάδες:

 α) Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Ιστότοπος: erasmus.ntua.gr)
 β) Πανεπιστημιακές Εκδόσεις (Ιστότοπος: press.ntua.gr)
 γ) Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών & νέων Αποφοίτων (Ιστότοπος: career.ntua.gr)