Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Υπεύθυνη Γραφείου : Καπετανάκη Αριστέα
Τηλ. 210 772 1017
Fax 210 772 1949
Email: iroffice@central.ntua.gr

Προσωπικό:

1. Θωμά Βασιλική - Υπεύθυνη Κινητικότητας Προσωπικού και Οικ. Διαχ/σης
Τηλ. +(30) 210 772 1199
Email: vthoma@central.ntua.gr

2. Πιτσικάλης Σπύρος - Υπεύθυνος εξερχομένων φοιτητών Erasmus+
Τηλ. +(30) 210 772 4056
Email: spyrospit@central.ntua.gr

3. Σκορδαλάκη Ελευθερία - Υπεύθυνη εισερχομένων φοιτητών Erasmus+
Τηλ. +(30) 210 772 4172
Email: eeskorda@central.ntua.gr

 

Ιστότοπος: erasmus.ntua.gr