Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Προϊσταμένη: Μπούτου Αφροδίτη
Τηλ. 210 772 3821
e-mail: boutou@central.ntua.gr

Προσωπικό:

1. Γιαννακοπούλου Ελένη
Τηλ. 210 772 2401
e-mail: gianakel@central.ntua.gr

2. Τσαχουρίδου Άννα
Τηλ. 210 772 3395
e-mail: anna@central.ntua.gr

3. Μπορουτζή Στέλλα
Τηλ. 210 772 1064
e-mail: stella@central.ntua.gr

4. Κουκουλά Μαρία
Τηλ. 210 772 2578
e-mail: celeste@central.ntua.gr

5. Σαλμάς Σωτήριος
Τηλ. 210 772 1323

 

Ιστότοπος: press.ntua.gr