Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μάιος 2022

Πιστοποιητικό ισοτιμίας διπλώματος Ε.Μ.Π. με ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου Integrated Master

Πιστοποιητικό ισοτιμίας διπλώματος Ε.Μ.Π. με ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου Integrated Master Μετά τη δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 134312/Ζ1/08-08-2018 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14-09-2018) «Διαπιστωτική… Περισσότερα »Πιστοποιητικό ισοτιμίας διπλώματος Ε.Μ.Π. με ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου Integrated Master